Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld als kennismaking voor ouders van toekomstige leerlingen en als naslagwerk voor de ouders met kinderen op onze school. Je kunt hierin lezen wat je van ons mag verwachten en hoe wij ons als team willen inzetten zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen ouders, en het schoolteam onmisbaar.

Download schoolgids

Om te lezen en te downloaden:

Bijlage 1: jaarplan 2020-2021
Bijlage 2: jaarverslag 2019-2020
Bijlage 3: schoolplan 2019-2023