Op d'n Bogerd doen we het samen

Het gezamenlijke thema van onze school is: 'op d'n Bogerd doen we het SAMEN'.

Warm pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat is.
Kinderen komen beter tot leren als ze veiligheid ervaren. Het schooljaar wordt geopend met een onderdeel van ons gezamenlijke thema “op d’n Bogerd doen we het SAMEN”.  
We gebruiken hiervoor het symbool van het lieveheersbeestje.

Zorg voor alle kinderen 

We werken in de groep met een ster- maan- en zonaanpak.
De maankinderen zijn de kinderen die horen bij de grote middengroep. De zonkinderen hebben minder uitleg nodig en kunnen sneller aan de slag. Voor hen is er daarom verrijkingsmateriaal. De sterkinderen krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.
Op deze manier creëren we passend onderwijs voor alle kinderen.
We geven geen individueel onderwijs, omdat we zeer sterk geloven in de zone van de naaste ontwikkeling.

Activiteiten onder begeleiding van vrijwilligers en professionals/specialisten

Inzet specialisten 
Op d’n Bogerd werken we met een aantal specialisten: ICT (Henk en Vera), specialist gedrag (Moniek), specialist meer- en hoogbegaafdheid (Hanke), specialist eigentijds leren (Vera). 
Deze specialisten zorgen, samen met de IB-ers en met de directie, dat ons onderwijs in ontwikkeling blijft. 

Technieklessen
Onder begeleiding van de vrijwilligers Henk van Dongen en Ad Louwers gaan leerlingen kennis maken met techniek. Uitgangspunt is de het vak natuur van de methode van de Zaken van Zwijsen.

Presentatie Sensatie
Op d´n Bogerd werken leerlingen in Presentatie Sensatie aan het voorbereiden van presentaties. Dit gebeurt in alle groepen, op hun eigen niveau. De leerlingen van groep 1 t/m 4 werken onder begeleiding van een vaste groep ouders. De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken zelfstandig aan het maken van een presentatie, waarbij ze gecoacht worden door de leerkracht. 
De leerlingen zoeken informatie op over een bepaald onderwerp. Ze schrijven steekwoorden op in een woordweb en zoeken daarna hier afbeeldingen bij. Hierna presenteren de leerlingen dit in de klas aan de hand van een gemaakte collage, PowerPoint of een andere digitale tool als presentatie. De leerlingen leren informatie op te zoeken, ordenen en beoordelen, de woordenschat wordt vergroot en ze leren te presenteren. 

Muziek
Tonnie Wijnands is iedere dinsdagochtend op school om kinderen kennis te laten maken met muziek.
Met een heus orkest, bestaande uit keyboards, trommels en gitaren, treden zij ook regelmatig op tijdens Bogerd-feesten.