Oudervereniging

Aan basisschool d’n Bogerd is een oudervereniging verbonden met als doel:

  • het (mede-) verzorgen van buitenschoolse activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de basisschool d’n Bogerd;
  • het stimuleren van de betrokkenheid van ouders van de leerlingen bij het schoolgebeuren;
  • het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders in zijn algemeenheid;
  • het desgevraagd dan wel uit eigen beweging adviseren van het schoolbestuur, de directie en de medezeggenschapsraad.
Lees meer over de OV