Aanmelden

Hier vind je meer informatie over het aanmelden van je kind bij ons op school.

Als je je kind wilt aanmelden of als je meer informatie wilt over brede school d’n Bogerd kun je een afspraak maken met onze directeur: mevrouw Linda Janssen. Telefoonnummer: 0493-314069.

Mailadres: linda.janssen@prodas.nl

Mail Linda Janssen Inschrijfformulier nieuwe leerlingen Begeleidende brief voor ouders bij inschrijving

In principe moeten alle kinderen aangemeld worden die voor 1 oktober 2022 vier jaar worden. Op dit moment zijn er geen wachtlijsten.

Zou je een kopie van één van de volgende documenten mee willen brengen/sturen:

  • Eigen paspoort van het kind, of
  • Eigen identiteitskaart van het kind, of
  • Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/ verzorger van het kind is verstrekt bij de geboorte.

Mocht je niet (meer) beschikken over het Burgerservicenummer van je kind(eren), dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst; zij geven je dan een afschrift met het juiste BSN.

Protocol aanname nieuwe leerlingen