Meer over de oudervereniging

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Voorzitter :  Thijs Martens
Secretaris :  Joris Brouwers
Penningmeester :  Sandy Laukens
Esther Creemers
Koen Joosten
Marleen Wijnen
Mieke Bennenbroek
Miranda Mandigers
Mirella van Diessen
Nancy Kivits
Thijs Naus

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar en zijn 1 keer voor eenzelfde periode herkiesbaar.

Alle ouders van leerlingen, ingeschreven bij basisschool d’n Bogerd worden als lid van de vereniging toegelaten.

Ouderbijdrage
Op de jaarvergadering van november 2012 is de ouderbijdrage voor de komende schooljaren vastgesteld op 25 euro per leerling.

Banknummer:
NL71RABO 01108.37.282

Mailadres: ov.bogerd@prodas.nl

Stuur een mail naar de oudervereniging

Vragen?
Heb je vragen over de activiteiten van de oudervereniging, heb je interesse om tot de oudervereniging toe te treden of heb je andere vragen en/of opmerkingen? Dan kun je ons bereiken via het nieuwe emailadres.
Je kunt één van de bestuursleden uiteraard altijd even aanspreken op school.