Welkom in groep 4 KM!

15 september 2020

Wij zijn groep 4 van D’n Bogerd. In onze klas zitten 24 kinderen en 2 juffen. Juf Kim is er op maandag, dinsdag en vrijdag en juf Marieke/Karin op woensdag en donderdag.
Samen met juf Chantal (onderwijsassistent) gaan we er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

Wij zijn groep 4 van D’n Bogerd. In onze klas zitten 24 kinderen en 2 juffen. Juf Kim is er op maandag, dinsdag en vrijdag en juf Marieke/Karin op woensdag en donderdag.
Samen met juf Chantal (onderwijsassistent) gaan we er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken. 

Elke ochtend starten we in onze groep met de inloop. Tijdens de inloop doen we allerlei taal, lees- en rekenactiviteiten, zoveel mogelijk spelenderwijs. De kinderen leren hierbij zelfstandig werken en samenwerken. Tijdens de inloop heeft de juf tijd om met kleine groepjes kinderen te werken of gesprekjes te voeren. 

Na vervolgens de dag samen geopend te hebben starten we met de vakken rekenen, taal, spelling en technisch lezen. Bij rekenen starten we dit jaar met een nieuwe methode ‘Getal en ruimte junior’. We besteden naast alle gewone rekenonderdelen ook veel aandacht aan het automatiseren van de sommen tot 20 en de tafeltjes van 1 t/m 10.

Bij spelling en taal werken we met de methode taal en spelling op maat. Voor lezen gebruiken we de methode ‘Estafette’. Tot aan de herfstvakantie werken we elke week met een leescircuit, dit om het technisch lezen extra te stimuleren. Vanaf ongeveer de herfstvakantie gaan we ook begrijpend lezen met o.a. Nieuwsbegrip.

Verder komen ook de vakken, schrijven, Engels, crea (handvaardigheid en tekenen), muziek, wereldoriëntatie en verkeer aan bod.

2 keer in de week gaan we gymmen, op maandag en op vrijdag. Op maandag wordt er een materialenles gegeven door een vakleerkracht van LEEF en op vrijdag is er een spelles.

D.m.v. de methode Kwink werken we aan onze sociale en emotionele vaardigheden.  

Thuis oefenen mag ook: lekker lezen in je BOS-boek, sommen oefenen met rekentuin, tafeltjes oefenen voor je tafeldiploma. Zet 'm op!

We maken er samen een mooi schooljaar van!

Terug naar overzicht