Welkom in groep 4/5 WC!

15 september 2020

Wij zijn groep 4/5 van d’n Bogerd. In onze groep zitten 25 kinderen en 2 juffen.
Juf Carin werkt op maandag, dinsdag en woensdag in onze groep en Juf Wendy op donderdag en vrijdag. Op maandag is juf Wendy ook op school voor de ondersteuning in de middenbouw. Samen met juf Chantal (onderwijsassistent) gaan we er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

We starten iedere morgen met een inloop, middels een taakplanbord plannen de kinderen zelf hun startopdracht. De kinderen leren hierbij zelfstandig werken en samenwerken. Tijdens de inloop heeft de juf tijd om met kleine groepjes kinderen te werken of gesprekjes te voeren. We openen de week met vertellen in de kring en sluiten op vrijdag af met een weeksluiting. Kinderen mogen zich hiervoor opgeven: dansen, zingen, goochelen, laat je talenten aan ons zien! 

Onze vakken zijn taal, spelling, Estafettelezen, Nieuwsbegrip, crea, taakwerk, circuit, Engels, Kwink, verkeer en muziek. Dit jaar zijn we gestart met onze nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte junior. In groep 5 werken we met de methode ‘zaken van Zwijsen’ voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Dit is nieuw in groep 5, ze krijgen na ieder blok een toets en moeten hier dan ook thuis voor gaan leren. In groep 4 werken we met “de Zaken”.  

Op maandag- en vrijdagmorgen gaan we naar de gym. Op maandag wordt de les gegeven door onze vakleerkracht van LEEF.  

Thuis oefenen mag ook: lekker lezen in je BOS-boek, sommen oefenen op rekentuin, tafeltjes oefenen voor je tafeldiploma. Zet 'm op! 

We maken er samen een mooi schooljaar van! 

Groetjes van juf Carin en juf Wendy. 

Terug naar overzicht