Welkom in groep 3V !

8 september 2020

Welkom in groep 3 van juf Vera. In onze klas zitten 28 kinderen, 18 jongens en 10 meisjes. Juf Chantal komt ons regelmatig helpen.
We gaan er samen een leuk schooljaar van maken!

In groep 3 maken wij er een leuk schooljaar van, met deze afspraken en regels:
- lief zijn voor elkaar
- iedereen mag meedoen
- leuke dingen doen
- elkaar om hulp vragen
- naar elkaar luisteren
- vrienden maken met klasgenootjes
- elkaar iets leren en elkaar helpen
- samen spelen en samen delen

Elke ochtend starten we in onze groep met de inloop. Tijdens de inloop doen we allerlei taal, lees- en rekenactiviteiten, zoveel mogelijk spelenderwijs. De kinderen leren hierbij zelfstandig werken en samenwerken. Tijdens de inloop heeft de juf tijd om met kleine groepjes kinderen te werken of gesprekjes te voeren.
In groep 3 leren de kinderen hun eerste letters en woordjes, hierbij maken we gebruik van de methode veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit twaalf kernen. Elke kern duurt ongeveer drie weken. In de eerste zes kernen bieden we letters en structureerwoorden aan. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Het hele schooljaar zal ons vriendje Zoem de Bij ons begeleiden bij het leren lezen.

Bij het rekenen gebruiken we de methode Getal & Ruimte Junior. De kinderen gaan al in de eerste weken aan de slag met het schrijven van de cijfers en het maken van erbij- en erafsommen tot 5. Daarna leren ze uiteindelijk de getalstructuur tot en met 100 en optellen en aftrekken tot en met 30.
En natuurlijk gaan we ook knutselen, gymmen, muziek maken en nog veel meer!

Terug naar overzicht