Welkom in groep 3KM

26 augustus 2019

In onze klas zitten 27 kinderen en 2 juffen. Juf Kim is er op maandag, dinsdag en vrijdag en juf Marieke op woensdag en donderdag.
Samen met juf Chantal (onderwijsassistent) gaan we er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

Elke ochtend starten we in onze groep met de inloop. Tijdens de inloop doen we allerlei taal, lees- en rekenactiviteiten, zoveel mogelijk spelenderwijs. De kinderen leren hierbij zelfstandig werken en samenwerken. Tijdens de inloop heeft de juf tijd om met kleine groepjes kinderen te werken of gesprekjes te voeren.

Daarna starten we met taal/lezen/spelling. In groep 3 leren de kinderen hun eerste letters en woordjes. Hierbij maken we gebruik van de methode veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit twaalf kernen. Elke kern duurt ongeveer drie weken. In de eerste zes kernen bieden we letters en structureerwoorden aan. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Het hele schooljaar zal ons vriendje Zoem de Bij ons begeleiden bij het leren lezen.

Voor rekenen maken we gebruik van de methode Wizwijs. Deze methode bestaat uit 9 blokken. Er komen allerlei onderwerpen aan bod: tellen (ook met sprongen), even- en onevengetallen, (bus)sommen (+ en -),  de getallenlijn,  het honderdveld, splitsen van getallen, halveren en verdubbelen van getallen, klok kijken, aflezen van een kalender, enz.

Daarnaast geven we nog vakken zoals: schrijven, gymmen, muziek, crea (handvaardigheid en tekenen), verkeer en wereldverkenning.

Wij hebben er super veel zin in. Mochten er gedurende het jaar vragen zijn, loop dan gerust binnen in onze klas!

Terug naar overzicht