Welkom in groep 3KM!

20 augustus 2018

Groep 3KM gaat er een fijn schooljaar van maken!

In onze klas zitten 21 kinderen en er zijn 2 juffen.
Juffrouw Kim is op maandag, dinsdag en vrijdag in de klas.
Juffrouw Marieke is op woensdag en donderdag in de klas.

We gaan er samen een heel fijn schooljaar van maken!
In onze groep:
- laten we niemand alleen
- luisteren we naar elkaar
- maken we geen ruzie
- helpen we een ander
- spelen en werken we samen
- leren we van foutjes en mogen we foutjes maken
- doen we leuke dingen en leren we veel
- delen we samen

Inloop
Iedere ochtend wanneer de kinderen binnen komen starten we met een inloop. De kinderen kiezen een activiteit op het digitale planbord, later in het schooljaar gaan ze dit doen aan de hand van een takenblad. De kinderen gaan samen of zelfstandig met de gekozen taak aan de slag. Ze leren hierdoor zelfstandig te werken, om te gaan met uitgestelde aandacht, hulp te vragen en te geven aan klasgenootjes en uiteindelijk een stukje verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Lezen en taal
Met behulp van de methode Veilig leren lezen gaan de kinderen letters en woordjes leren. Iedere kern komen er een aantal nieuwe letters en woordjes bij. Na ongeveer 6 kernen kennen de kinderen alle letters en klanken en kunnen dan al hun eerste boekjes lezen. Zoem de bij gaat ons ook helpen door ons zoemend te leren lezen.

Rekenen
In het begin van groep 3 gaan we samen sommen maken tot 10. Roefie rups en pop Wisse helpen ons daarbij. We leren begrippen links, rechts, meer, minder, evenveel, eerder en later. Maar ook gaan we dit schooljaar de hele en halve uren van de klok leren en leren we de ‘verliefde getallen’. Uiteindelijk leren we de getallenlijn tot 100, sommen maken tot 30, gaan we getallen splitsen en verdubbelen, bussommen maken en inschatten hoeveel blokjes er in een doos passen (en nog veel meer..!)

Schrijven
Nadat we een (lees)letter hebben geleerd bij de taal/leesles gaan we deze letter leren schrijven in een schrijfletter. Meestal schrijven we in ons schrijfschrift, maar we mogen ook af en toe oefenen door letters te schrijven in zand of scheerschuim!

Gym
Op maandag en donderdag gaan we gymmen in de grote gymzaal. Op maandagmiddag verzorgt Leef de gymles, op donderdag doet de juf dit zelf.

Groepsoverstijgend werken met de andere groep 3
Bij een aantal vakken werken we af en toe groepsoverstijgend, dit zal met name in de middag zijn. Dat wil zeggen dat de kinderen van de twee groepen 3 gemengd bij elkaar zitten en leren van en met elkaar. Dit gaan we met name doen tijdens het circuit op dinsdagmiddag. Hierbij werken de kinderen onder andere aan taal- en rekenopdrachten, creatieve opdrachten, opdrachten waarbij leerlingen spelenderwijs leren en met software aan de computer.
Ook worden de vakken verkeer, wereldverkenning en muziek groepsoverstijgend gegeven. We werken dan vaak binnen een thema wat centraal staat.
Dit thema staat ook centraal tijdens de handvaardigheid- en tekenlessen. Soms maken we bij deze creatieve lessen gebruik van het techniek- en handvaardigheidlokaal in onze school.

Kwink: sociaal-emotionele ontwikkeling
Iedere week praten we in onze klas over ‘de kwink van de week’. Dit is een afspraak of regel die ons kan helpen om op een fijne manier met elkaar om te blijven gaan en je bewust wordt van jezelf en de ander. Iedere kwink-les wordt er een nieuwe Kwink aangeboden door middel van een animatie/digitaal verhaaltje en wordt er verder op in gegaan door het spelen van een rollenspel, gesprekjes met elkaar te voeren of een liedje hierover te leren en te zingen.

Als je juf Kim een berichtje wil sturen kan dat door te mailen naar: kim.jansen@prodas.nl.
En als je juf Marieke een berichtje wil sturen kan dat door te mailen naar: marieke.degroot@prodas.nl

Terug naar overzicht