Welkom in groep 3/4V

16 augustus 2019

Welkom in groep 3/4 van juf Vera. In onze klas zitten 25 kinderen, 14 kinderen in groep 3 en 11 kinderen in groep 4. Juf Chantal komt ons regelmatig helpen.
We gaan er samen een stralend schooljaar van maken!

In groep 3/4 STRALEN wij:
- SAMEN
- van plezier
- door elkaar te helpen
- omdat we onszelf kunnen zijn
- omdat we foutjes mogen maken en hiervan kunnen leren
Elke ochtend starten we in onze groep met de inloop. Tijdens de inloop doen we allerlei taal, lees- en rekenactiviteiten, zoveel mogelijk spelenderwijs. De kinderen leren hierbij zelfstandig werken en samenwerken. Tijdens de inloop heeft de juf tijd om met kleine groepjes kinderen te werken of gesprekjes te voeren.
In groep 3 leren de kinderen hun eerste letters en woordjes, hierbij maken we gebruik van de methode veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit twaalf kernen. Elke kern duurt ongeveer drie weken. In de eerste zes kernen bieden we letters en structureerwoorden aan. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Het hele schooljaar zal ons vriendje Zoem de Bij ons begeleiden bij het leren lezen.
In groep 4 gebruiken we de methode Taal op Maat en Spelling op Maat. Voor het begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip en met de methode Estafette bouwen we verder aan het technisch lezen. Het is belangrijk dat de kinderen blijven oefenen met lezen: hoe meer je oefent, hoe beter het gaat en het lezen steeds leuker wordt!
En natuurlijk gaan we ook rekenen, knutselen, gymmen, muziek maken en nog veel meer!

Terug naar overzicht